Α high-profile international defense exhibition where International companies present land, naval, aerospace, national and cyber security defense systems

It is organized under the auspices of the Hellenic Ministry of National Defense, with the cooperation of the Hellenic Manufacturers Association of Defense Material and is organized by ROTA Exhibitions Greece.

9-11 May, 2023, Athens, Greece

Contact Us
Frequently Asked Questions
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.